Gratis telefon: 800 41 150
skip to the main content area of this page
Spørsmål og svar

De mest vanlige spørsmål og svar om SøppelTaxi ®


  Søppeltaxi - Vi tar hånd om ditt søppel

Kan dere ta med ekstramann på bilen?

30.05.2008 09:48:32

Ja, Dersom du har ting som krever 2 mann for bæring, f. eks. vaskemaskin, større møbler, o.l. kan vi stille med ekstramann. Tillegg kr 620,- pr time (kr 775,- inkl mva) Se forøvrig eget punkt om piano,safer, våpenskap, o.l.


Retur til spørsmål og svar

Privat:

Rusk, rask, søppel, emballasje, møbler, elektronikk, 

PC-utstyr, oppussingsavfall,  hageavfall, dødsbo m.m.

Bedrift:

Rusk, rask, søppel, emballasje, kontormøbler,ukurante lagervarer,utrangert utstyr, gamle PC’er m.m.

Vi leverer også arkivmateriale til forbrenning.

Rydd opp i skap,  på lagerrommet, under trappa, i bakgården, i arkiver og på uteareal.