Gratis telefon: 800 41 150
skip to the main content area of this page
Spørsmål og svar

De mest vanlige spørsmål og svar om SøppelTaxi ®


  Søppeltaxi - Vi tar hånd om ditt søppel

Tar dere all slags søppel?

30.05.2008 09:48:32

Ja, det meste er OK. Maling,kjemikalier o.l egne priser. Utover dette egne regler.Farlig avfall som for eksempel asbest og isolerglass etter avtale med oss. Følgende unntak finnes: Løs masse (jord, stein, grus, eller lignende som ikke er emballert), større mengder spesialavfall..


Retur til spørsmål og svar

Privat:

Rusk, rask, søppel, emballasje, møbler, elektronikk, 

PC-utstyr, oppussingsavfall,  hageavfall, dødsbo m.m.

Bedrift:

Rusk, rask, søppel, emballasje, kontormøbler,ukurante lagervarer,utrangert utstyr, gamle PC’er m.m.

Vi leverer også arkivmateriale til forbrenning.

Rydd opp i skap,  på lagerrommet, under trappa, i bakgården, i arkiver og på uteareal.